Ledziny.pl Ledziny.pl
BIP PL EN DE

Kontakt

KONTAKT

Mìstský úzad Lędziny

43-143 Lędziny ul.Lędzińska 55

tel. +48 32 216 65 11 do 13, +48 32 216 62 91, +48 32 216 63 01, fax +48 32 216 65 08

e-mail: um@ledziny.pl  

otevírací doba: pondìlí  7:30 - 17:00 hod.

                         úterý    7.30  - 15.30 hod.

                         støeda  7.30  - 15.30 hod.

                         ètvrtek  7.30 - 15.30 hod

                         pátek    7.30 - 14.00 hod.

 

Pokladna je otevoena: pondìlí  8:00 - 16:30

                                 úterý     8.00  - 15.00
                                 støeda   8.00  - 15.00
                                 ètvrtek   8.00  -15.00

                                 pátek     8.00 -13.30

 

Regon [IÈO] P-270529122

NIP [DIÈ] 646 - 10 - 30 - 597

 

Banka: ING Bank Śląski SA 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130

 

Kontaktní místo pro obsluhu obyvatel

otevøeno:

                         pondìlí  7:30 - 17:00 hod.

                         úterý    7.30  - 15.30 hod.

                         støeda  7.30  - 15.30 hod.

                         ètvrtek  7.30 - 15.30 hod

                         pátek    7.30 - 14.00 hod.

 

tel.+48 32 216 65 11, tel./fax +48 32 21 66 508, e-mail:  pom@ledziny.pl

 

Rozsah poskytovaných sluzeb:

  • Poijímání písemností, stíností a ádostí a predávání poísluným organizaèním slokám úzadu - Podatelna,
  • Poskytování informací o strukture Mìstského úzadu Lędziny, o druzích a zpùsobech vyrízování záleitostí,
  • Zpristupòování informací o èinnosti úradu,
  • vydávání informaèních karet a ádostí nutných pro vyrízení úredních záleitostí,
  • porízování xerokopií pro potrebu obyvatel
zamknij
Wyślij kartkę