Ledziny.pl Ledziny.pl
BIP PL EN DE

Sportovnì rekreaèní stedisko Centrum

ul. Lędziñska 14, 43-143 Lędziny
tel.: (32) 326 27 00
provozní doba administratívy: pondìlí - pátek od 7:00 do 15:00 hod.

Stedisko je ízeno pùsobící na území mìsta Lêdziny Nadací pro rozvoj sportu, fyzické kultury a turistiky. Momentálnì se v jeho areálu nachází: víceúèelova sportovní hala s galerií pro diváky s kapacitou asi 180 osob, moderní kryté koupalitì, bazének, sauny, jacuzzi, posilovna, sál pro stolní tenis, místnosti achového klubu, hudební sály (z toho pro dechový orchestr uhelného dolu Ziemowit) a atny se sprchami. Komplex je obecnì pøístupný, pro kadého, kdo chce vyuit jeho slueb individuálnì nebo v rámci jedné z provozovaných sekcí: kulturistické, aerobiku, sportovnì spoleèenského tance, korekèní gymnastiky, kung-fu, stolního tenisu, hudební. V nedaleké budoucnosti sa objekt obohatí o novou kuelkárnu.

Kulturistický sál
provoz: pondìlí - pátek od 7:00 do 21:00 hod.
soboty a nedìle od 7:00 do 13:00 hod.

Sál pro stolní tenis
provoz: po doívìj¹ím dohodnutí termínu
aerobik: pondìlí a støeda od 20:00 do 21:00
kung-fu: støeda a pátek od 17:00 do 19:00
tanec: úterý: 18:00 do 20:00, stoeda 19:00 do 20:00
stolní tenis /Klub stolního tenisu/:
pondìlí od 15:00 do 19:30
ètvrtek od 15:00 do 21:30
pátek od 15:00 do 16:30 a od 19:00 do 21:30

Sportovní hala
telefon: (32) 326 27 00
provoz: po doívìj¹ím dohodnutí termínu

Sportovnì rekreaèní stedisko Zalew
ul Stadionowa 2, 43-140 Lêdziny
tel.: (32) 326 27 00
otevøené: v letní sezónì
poplatky: vstup zdarma
Stedisko je ízeno pùsobící na území mìsta Lêdziny Nadací pro rozvoj sportu, fyzické kultury a turistiky. V eho areálu se nachází: otevené koupalitì, 3 tenisové antukové kurty

Tenisové kurty
tel.: (32) 326 27 00
provoy: od dubna do listopadu

Mìstský stadion
ul. Stadionowa 1, 43-140 Lêdziny
tel.: (0 32) 326 64 67
správce objektu: MKS Lêdziny

Fotbalové hoištì
ul. Asnyka 6, 43-140 Lêdziny
tel. (32) 326 64 67
správce objektu: MKS Lêdziny

zamknij
Wyślij kartkę