Newsletter

Podatek od środków transportowych 2015

Podatek od środków transportowych

 

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają :

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego,

 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego,

 • autobusy.

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

 • do dnia 15 lutego danego roku - I rata
 • do dnia 15 września danego roku - II rata

Podatnicy tego podatku zobowiązani są do złożenia w terminie do 15 lutego deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) oraz załącznika do deklaracji (DT-1/A). Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 luty, w terminie 14 dni od dnia nabycia, sprzedaży lub czasowego wyrejestrowania .

 

Stawki podatku w 2015 roku

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  • powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 420,00 zł,
  • powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 680,00 zł,
  • powyżej 9 t i poniżej 12 t - 960,00 zł.
 2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
  1. posiadające 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 15 t - 700,00 zł,
   • nie mniej niż 15 t - 1 680,00 zł.
  2. posiadające 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 15 t - 1 480,00 zł,
   • nie mniej niż 15 t - 1 800,00 zł.
  3. posiadające 3 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 19 t - 1 100,00 zł,
   • nie mniej niż 19 t i mniej niż 23 t - 1 400,00 zł,
   • nie mniej niż 23 t - 1 590,00 zł.
  4. posiadające 3 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 15 t i mniej niż 19 t - 1 280,00 zł,
   • nie mniej niż 19 t i mniej niż 23 t - 1 590,00 zł,
   • nie mniej niż 23 t - 1 950,00 zł.
  5. posiadające 4 i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 27 t - 1 290,00 zł,
   • nie mniej niż 27 t i mniej niż 29 t - 1 300,00 zł,
   • nie mniej niż 29 t - 1 620,00 zł.
  6. posiadające 4 i więcej osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 27 t - 1 300,00 zł,
   • nie mniej niż 27 t i mniej niż 29 t - 1 620,00 zł,
   • nie mniej niż 29 t - 2 400,00 zł.
 3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 700,00 zł.
 4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
  1. ciągniki posiadające 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 1 000,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t i mniej niż 31 t - 1 190,00 zł,
   • nie mniej niż 31 t - 1 500,00 zł.
  2. ciągniki posiadające 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 1 100,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t i mniej niż 31 t - 1 480,00 zł,
   • nie mniej niż 31 t - 2 120,00 zł.
  3. ciągniki posiadające 3 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 40 t - 1 220,00 zł,
   • nie mniej niż 40 t - 1 690,00 zł.
  4. ciągniki posiadające 3 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 40 t - 1 690,00 zł,
   • nie mniej niż 40 t - 2 495,00 zł.
 5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) -  400,00 zł.
 6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):
  1. posiadające 1 oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 300,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t - 390,00 zł.
  2. posiadające 1 oś jezdną z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 390,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t - 620,00 zł.
  3. posiadające 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 28 t - 320,00 zł,
   • nie mniej niż 28 t i mniej niż 33 t - 820,00 zł,
   • nie mniej niż 33 t i mniej niż 38 t - 900,00 zł,
   • nie mniej niż 38 t - 1 270,00 zł.
  4. posiadające 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 28 t - 800,00 zł,
   • nie mniej niż 28 t i mniej niż 33 t - 860,00 zł,
   • nie mniej niż 33 t i mniej niż 38 t - 1 270,00 zł,
   • nie mniej niż 38 t - 1 665,00 zł.
  5. posiadające 3 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 38 t - 880,00 zł,
   • nie mniej niż 38 t - 1 200,00 zł.
  6. posiadające 3 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 38 t - 950,00 zł,
   • nie mniej niż 38 t - 1 300,00 zł.
 7. Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia:
  • mniej niż 30 miejsc - 680,00 zł,
  • równo lub więcej niż 30 miejsc - 1 430,00 zł.

 

dzisiaj: 23 października 2018
imieniny:
Seweryna, Teodora
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę