Newsletter

Podatek rolny 2015

Podatek rolny

 

Podatkiem rolnym objęci są:

  • posiadacze gospodarstw rolnych (użytki rolne o pow. ponad 1 ha),

  • posiadacze gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 

 

Ustawowo od podatku zwolnione są między innymi:

  • użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,

  • użytki ekologiczne.

 

Stawki podatku w roku 2015 wynoszą:

  • za 1 ha przeliczeniowy gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - równowartość pieniężna 2,5q żyta tj. 153,43 za 1 ha przeliczeniowy.

  • dla pozostałych gruntów rolnych - równowartość pieniężna 5q żyta, tj. 306,85 zł za 1 ha.

 

Termin powstania obowiązku podatkowego

  1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
  2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację w sprawie podatku rolnego  w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian.
  3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy  do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

 

 Termin płatności:

1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

 

 

 

dzisiaj: 23 października 2018
imieniny:
Seweryna, Teodora
Nagrody i wyróżnienia
ISO
Stawiamy na jakość
Najwyższa jakość
Polecamy
zamknij
Wyślij kartkę